Konsultacje nowego studium

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom

5 CZERWCA 2020

► OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy możliwe jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro. 26-600 Radom. Wnioski do projektu studium i/lub prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać w terminie 60 dni od daty niniejszego ogłoszenia, w sposób jak następuje:

 1. W formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
 2. ustnie do protokołu – w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, pokój 408, 26-600 Radom;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres elektroniczny: mpu@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  Link do Obwieszczenia

1 MARCA 2020

► ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOKUMENTU STUDIUM.
Prezentacja  wyników sondażu wakacyjnego oraz działań dotyczących konsultacji społecznych przedstawione zostały na XXXVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 10.03.2020 r.

Sesja odbyła się z udziałem prof. Przemysława Śleszyńskiego, który zaprezentował sporządzoną Prognozę demograficzną dla miasta Radomia. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem sesji.

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/sesje/nagrania-obrad/48965,Sesja-Rady-Miejskiej-z-dnia-10032020r.html

Informacja dotycząca rozpoczęcia toku formalno-prawnego związanego ze zbieraniem wniosków do studium zostanie zamieszczona na naszej stronie.

Krótkie podsumowanie z konsultacji społecznych:

Pełne sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Link do sprawozdania

7 GRUDNIA 2019 – 1 MARCA 2020

► ANKIETA 1 – PREFERENCJE MIESZKAŃCÓW RADOMIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI, EKOLOGII I EKONOMII.
Wypełnij bezpośrednio na stronie internetowej (zakończona)

► ANKIETA 2 – DOTYCZĄCA PRZEMIESZCZANIA
Wypełnij internetową ankietę dotyczącą przemieszczania (zakończona)

► BROSZURA INFORMACYJNA

► KONSULTACJE – TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nowego Studium. Konsultacje potrwają od 7 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r. W tym terminie prosimy Państwa o składanie opinii i propozycji w formie anonimowych ankiet.

Terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, podczas których będzie można wypełnić ankietę (w niebieskim namiocie konsultacyjnym lub bezpośrednio u mobilnych ankieterów – pracowników MPU oraz Referatu Komunikacji Społecznej):

 • 07.12.2019 r. godz. 11:00-12:30
  okolice przystanku końcowego autobusów przy ul. Królowej Jadwigi,
 • 07.12.2019 r. godz. 11:00-12:30
  przy skrzyżowaniu ul. Okulickiego/Głównej,
 • 13.12.2019 r. godz. 13:00-15:00
  podczas Kiermaszu Świątecznego na placu Corazziego,
 • 14.12.2019r. godz. 11:00-12:30
  przy skrzyżowaniu ul. Grzecznarowskiego/Śląskiej,
 • 14.12.2019 r. godz. 11:30-13:00
  przy przystanku Struga/Szklana (okolice sklepu Lidl).

Ankietę będzie można również wypełnić i wysłać w formie elektronicznej (dostępna od 7 grudnia)

Dodatkowo ankieta będzie dostępna w okresie od 7 grudnia 2012 r. do 1 marca 2020 r. w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:
– Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1,
– Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
– Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
– Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1.

Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w pracach nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

FILMY O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Miasto jest ekonomiczne
Dzięki planowaniu przestrzennemu zaoszczędzimy na infrastrukturze, a pieniądze możemy wydać razem

Miasto jest mobilne
Dzięki planowaniu przestrzennemu będzie łatwiej przemieszczać się i skróci się czas podróży

Miasto jest ekologiczne
Dzięki planowaniu przestrzennemu będzie więcej zieleni i poprawi się jakość życia

Miasto jest rozwojowe
Dzięki planowaniu przestrzennemu będzie więcej inwestycji i miejsc pracy

SONDAŻ WAKACYJNY ZAKOŃCZONY

Zakończyliśmy wakacyjny sondaż. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA