Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „ZWOLIŃSKIEGO”
Uchwała: Uchwała Nr 362/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2000 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 119 z 09.10.2000 r. poz. 1167
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)