Kontakt

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

ul. Żeromskiego 53 (IV piętro)
26 – 600 Radom

Sekretariat – pokój nr 408

tel./fax (48) 362 02 08