Kontakt

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

ul. Żeromskiego 53 (IV piętro)
26 – 600 Radom

Dyrektor Jednostki: mgr inż. arch. Magda Wielogórska,
Zastępca Dyrektora: mgr inż. Rafał Adamczyk,
Sekretariat – pokój nr 408,

tel./fax (48) 362 02 08