Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P98 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina rz. Mlecznej – ALEKSANDROWICZA ETAP II”
Etap: 2
Uchwała: Uchwała Nr 477/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 21.01.2013 r.