Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P98 P98. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA – etap II” (PROJEKT)
Etap: 2
Uchwała: Uchwała Nr 477/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 21.01.2013 r.