Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

logo_opracowania_mapaInteraktywna mapa opracowań planistycznych

Na interaktywnej mapie zaznaczono zasięgi MPZP (zarówno obowiązujących jak i będących w trakcie opracowywania). Mapę wyposażono w funkcję przeglądania danych (wraz z uzyskaniem podstawowej informacji o terenie) oraz wyszukiwania.

 

logo_opracowania_plany_aObowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały Rady Gminy. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Ustanawia przepisy obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Wykaz zawiera listę uchwalonych i obowiązujących MPZP.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniulogo_opracowania_plany_p

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały Rady Gminy. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Wykaz zawiera listę MPZP będących w trakcie opracowywania.

 

logo_opracowania_plany_pPlany archiwalne