Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A16 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „KRZEWIEŃ” w rejonie położonym między ulicą Krzewień, rzeką Mleczną, płn. granicą działki nr geod. 12/1 i płd. granicą działek nr geod. 99, 124, 125, 126, 127, 128 przy ul. Krzewień
Uchwała: Uchwała nr 699/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2002 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 73 z 19.03.2002 r. poz. 1492
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.