Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A18 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 3/2 i 1/2 przy UL. WITOSA w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 743/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.05.2002 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 154 z 13.06.2002 r. poz. 3375
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.