Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P116 P116. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Malczewskiego”
Uchwała: UCHWAŁA NR LXXVI/683/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 28 marca 2022 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.